Platsspecifika riktgivor för kväve

Piikki, Kristin

Bo Stenberg

2012

2013

ÅrAnslag
2012309251
2013325282

Ingen övergödning

Det har genom åren utförts ett stort antal kvävegödslingsförsök på olika platser i Sverige. I den samlade datamängden bör det finnas information som idag inte utnyttjas till fullo. Vi vill utforska variationen i försöksdatadasen för att ta reda på hur mycket bättre dagens riktgivor för kväve kan bli genom anpassning till lokala odlingsförhållanden.Kristin Piikki, SLU. Precisionsodling och pedometri
tel 0511-67222
epost kristin.piikki@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping