Behovsinriktad avmaskning av dikalvar

Hessle, Anna

Johan Höglund
Anita Jonasson

2012

2014

Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa

Djurhälsa

Huvuddelen av svenska biodiversa naturbetesmarker betas av dikor med kalvar och en allt större andel av dem hålls i ekologisk drift. Trender mot mer permanenta beten, tidigarelagda kalvningar, förändrat klimat och ekologisk drift gynnar mag/tarmparasiter. Förekomsten av dessa hos dikalvar är inte känd. Vi behöver även förbättra kunskapen om de metoder som används för att registrera parasitförekomst. I projektet kommer vi att studera tillväxten och parasitstatus samt hur de negativa effekterna av parasiter kan lindras hos dikalvar och deras mödrar genom behovsprövade avmaskningar. I ett tvåårigt försök kommer data att insamlas med regelbundenhet från djur i två likvärdiga behandlingsgrupper både under betesperioden på permanenta naturbetesmarker och för år 2 även under efterföljande stallperiod. I den ena gruppen kommer alla kalvar att avmaskas enligt dagens praxis vid installning. I den andra betesgruppen kommer vi att tillämpa ett nytt koncept för behovsprövad avmaskning som bygger på att djuren avmaskas under betesperioden, när äggutskiljningen i ett samlingsprov träck från betet överstiger 150 EPG. På detta vis kan tillväxten förbättras samtidigt som användningen av avmaskningsmedel minimeras och djurhälsan förbättras, vilket gagnar betesdrift på permanenta naturbetesmarker och ekologisk produktion.Anna Hessle, SLU. Inst. f. husdjurens miljö och hälsa
tel 0511-67143
epost Anna.Hessle@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping