Modern teknik för sådd och tröskning av baljväxter för ökad produktion av ekologiska proteingrödor

Fogelberg, Fredrik

2012

2014

Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa

Växtodling

Projektet studerar effekten på ogräs och avkastning vid sådd av ärtor, åkerböna och sojaböna med Seed hawk-metoden, dvs direktsådd i stubb utan föregående bearbetning samt tröskning av de nämnda grödorna med en för Sverige ny teknik; "flexiskärbord", dvs ett skärbord som har avsevärt bättre förmåga att tröska grödor med baljan/skidan nära markytan. Vi har en grundfinansiering från Stiftelsen lantbruksforskning, men denna finansiering täcker inte dessa två aspekter varför vi söker medel dels för inköp av ett flexiskärbord till rabatterat pris och dels för kostnaderna för Seed Hawk-försöket på 2-3 platser i landet.

Projektet har även en demonstrationsdel där vi visar tekniken för lantbrukare i Skåne, Öland och Östergötland.Fredrik Fogelberg, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik
tel 018-30 33 08
epost fredrik.fogelberg@jti.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping