Djurvälfärd ekologiska fjäderfä

Odelros, Åsa

2012

2013

Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa

Djurhälsa

Projektet kommer att genomföras under 2012 - 2013. Metoden är deltagardriven forskning, en facilitaor kommer att anlitas till diskussionerna. Diskusionerna leder fram till vilka fältförsök som kommer att genomföras. Arbetssättet ger både forskare, näring och producenter en starkare förankring. Vi har tidigare goda erfarenheter arbetssättet.Åsa Odelros, Åsa Odelros AB
tel 0291-61041
epost asa@odelros.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping