Manganbrist kan motverkas av manganeffektiva sorter och utsädesbehandling

Stoltz, Eva

Anna Redner

2012

2012

Ingen övergödning

Syftet med denna pilotstudie är att undersöka om hur stora skillnader i manganeffektivitet det är mellan olika sorter i vår (havre eller korn)- och höstsäd (korn). Dessutom undersöka hur långvarig effekten av en utsädesbehandling med mangan är. Undersökningen utförs i kärlförsök. En manganskanner (NN-Easy55, NutriNostica ApS) kommer att användas för att följa växternas manganstatus.Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping