Optimalt utnyttjande av kväve vid tillförsel av organiska specialgödselmedel till höstvete

Nätterlund, Henrik

Ann-Charlotte Wallenhammar
Per Ståhl

2012

2014

ÅrAnslag
201217350
2013174700
2014203000

Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa

Växtodling

I detta projekt vill vi undersöka vid vilket tidpunkt och på vilket sätt specialgödsel i form av Biofer/Ekogödsel skall tillföras höstvete för att kvävet ska utnyttjas på bästa sätt. Detta undersöks genom att tillföra gödselmedlet på hösten genom kombisådd i samband med sådd jämfört med bredspridning i mitten av oktober i uppkommen gröda (DC 13). Denna höstgödsling jämförs med vårgödsling. I dessa jämförs bredspridning i april med myllning i växande gröda i april. Se även bilaga 1.Henrik Nätterlund, HIR Mal. HIR Växtodling
tel 046-713627
epost henrik.natterlund@hushallningssallskapet.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping