Hämning av ärtrotröta med havre som producerar höga halter saponiner

Jonsson, Anders

2012

2013

Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa

Växtodling

Ärtodling har under de senaste åren minskat i ekologisk odling. Målet med detta projekt är att bygga upp ett ärt/havre odlingssystem baserat på en havre som stödjer ärt och producerar saponiner. Havre producerar unika saponiner som har rapporterats hindra utvecklingen av ärtrotröta. Avsikten är att identifiera havre-sorter/linjer med låg- respektive hög produktion av saponiner, undersöka effekterna av dessa på angrepp av ärtrotröta i fältAnders Jonsson, SLU. Precisionsodling och pedometri
tel 010-5166925
epost anders.jonsson@jti.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping