Information om avdriftsreducerande utrustning och Hjälpredan som mobil applikation

Hallgren, Sunita

2013

ÅrAnslag
2013200000

Giftfri miljö

Ansökan omfattar skapandet av följande två delar:

•Del 1: Broschyr – information kring vilken avdriftsreducerande utrustning som finns på marknaden, vad den kostar och hur den kan användas. Vilka krav som ställs på sprutan som utrustningen ska användas till och vilka biologiska effekter användandet av utrustningen har på ogräs och skadegörare.

•Del 2: Hjälpredan som applikation - Att kunna använda ”Hjälpredan för vindanpassat skyddsavstånd för bomspruta” som applikation i smarta mobiltelefoner skulle underlätta för användaren och det skulle bli lättare att göra rätt.Sunita Hallgren, Lantbru. Energiföretagande och miljö
tel 08-787 51 56
epost sunita.hallgren@lrf.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping