Skador i potatis av kemiska bekämpningsmedel

van Schie, Anette

2013

2013

Giftfri miljö

Under senare år har odlare och rådgivare i allt större omfattning upptäckt kemikalieskador i potatis, som bl.a. kan orsaka utsäde med störd produktionsförmåga. De ekonomiska effekterna kan bli mycket stora för utsädesodlare, utsädesföretag och produktionsodlare. Vanligaste orsak har varit effekter av glyfosat skador, men även sulfonylureor och andra preparat kan vara inblandade.

I potatisodling är kemisk behandling nödvändig vid ett flertal tillfällen under säsongen. Det innebär att sprututrustning ofta omväxlande används för behandling av andra grödor. Det är odlarna själva eller inhyrda maskinstationer som utför behandlingarna och ibland sker misstag när sprutor inte rengjorts tillräckligt. Det förekommer även vindavdrift från närliggande odlingar. De flesta odlare är inte insatta i problemen utan man antar ofta andra orsaker som sjukdomar och fysiologiska orsaker.

Det föreligger ett stort behov av att informera potatisodlare och alla som genomför behandlingar med kemiska preparat om effekterna av preparat på fel ställe. Målet är att de litteraturstudier som gör under detta projekt ska leda fram till ett mer eller mindre tryckfärdigt material. Informationen ska innehålla beskrivningar av symtom som kan förekomma och beskrivning av vilka preparat som kan vara orsak till symtomen och hur man kan ta prover för analysering av misstänkta ämnen. Stor vikt ska läggas vid att beskriva förebyggande åtgärder.Anette van Schie, Hushållningssällskapet Skaraborg
tel 0708992946
epost anette.vanschie@hushallningssallskapet.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping