Sök projekt

   
Visa alla
Hittade 476 projekt. Visar projekt 151—160.
Förekomsten av frilevande nematoder i Västsvenska jordar och deras inverkan på potatisens kvalitet avseende rost (TRV) och Rhizoctonia solani. En förstudie.

Projektansvarig: Lisa Andrae Startår: 2011 Slutredovisning finns

Utlakning av kväve och fosfor efter spridning av fastgödsel i oktober resp. november på sandjord

Projektansvarig: Gunnar Torstensson Startår: 2011 Delredovisning finns

Potential hos våtmarker anlagda för fosfor- och kväveretention i jordbrukslandskapet: analys och tolkning av mätresultat

Projektansvarig: Stefan Weisner Startår: 2011 Slutredovisning finns

Kvävestrategi för höstvete, maltkorn och vårvete i Sverige

Projektansvarig: Erik Jönsson Startår: 2011 Slutredovisning finns

Pilotstudie. Kostnadseffektiva växtskyddsrutiner för introduktion, bevarande och nyttjande av växtmaterial i nationella genbankens centrala samling.

Projektansvarig: Inger Hjalmarsson Startår: 2011

Karaktärisering av svenska Ribes mandatsorter med DNA, hortikulturella och kemiska markörer

Projektansvarig: Gun Werlemark Startår: 2011 Delredovisning finns

Anpassning av dokumentationssystemet SESTO för dokumentation och distribution av klonförökat material under det nationella programmet i Sverige

Projektansvarig: Jonas Nordling Startår: 2011

Identifikation av svenska mandatsorter av plommon med hjälp av DNA-markörer

Projektansvarig: Hilde Nybom Startår: 2011

Användning av kisel som gödselmedel för gröda med ökad motståndskraft, högre biomassaproduktion samt lägre tungmetallinnehåll.

Projektansvarig: Maria Greger Startår: 2011

Genetiska resurser inom gråärt - fortsättning

Projektansvarig: Jenny Hagenblad Startår: 2011
Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping