Sök projekt

   
Visa alla
Hittade 472 projekt. Visar projekt 41—50.
Ängsvallsprojektet - Långliggande vallar som blivande slåtterängar?

Projektansvarig: Marina Bengtsson Startår: 2014 Delredovisning finns

Integrerad bekämpning och riskbedömning av åkersnigel i höstraps

Projektansvarig: Ulf Axelson Startår: 2014 Delredovisning finns

Kombinationer av sort och behandlingar mot torrfläcksjuka i potatis samt studier av strobilurin-resistens i Alternaria solani

Projektansvarig: Erland Liljeroth Startår: 2014 Delredovisning finns

Nya metoder för att minska växthusgasavgång från odlade torvjordar

Projektansvarig: Örjan Berglund Startår: 2014 Slutredovisning finns

Strategi för säker ekologisk tomatodling - kombinerad sjukdomskontroll genom gödsling, biofumigering och biologisk bekämpning

Projektansvarig: Anna Mårtensson Startår: 2014 Delredovisning finns

Vilka korn sortblandningar ska man odla?

Projektansvarig: Velemir Ninkovic Startår: 2014 Delredovisning finns

EKOKALK: Strukturkalkning för förbättrad markstruktur och minskade fosforförluster i ekologisk odling?

Projektansvarig: Kerstin Berglund Startår: 2014 Delredovisning finns

Fosforretention i partikelfångande våtmarker samt återföring av våtmarkssediment till jordbruksmark

Projektansvarig: Karin Blombäck Startår: 2014 Delredovisning finns

Uppföljning av förstudie om Alternariaförekomst i potatis och behandlingseffekter 2013

Projektansvarig: Lisa Andrae Startår: 2013 Slutredovisning finns

Skador i potatis av kemiska bekämpningsmedel

Projektansvarig: Anette van Schie Startår: 2013
Kontaktperson:

Eva Dahlberg 036-15 51 76, eva.dahlberg@jordbruksverket.se

Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn: 036-15 50 00
e-post: fou@jordbruksverket.se