Sök projekt

   
Visa alla
Hittade 476 projekt. Visar projekt 41—50.
Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel

Projektansvarig: Lena Rodhe Startår: 2015 Delredovisning finns

Miniträda och mellangröda - en ny strategi mot nattskatta, bägarnattskatta och frilevande nematoder i en ekologisk växtföljd med potatis, morot och lök

Projektansvarig: David Hansson Startår: 2014 Delredovisning finns

Spridningsmetodik för biologiska nyttodjur i fältodling

Projektansvarig: Klara Löfkvist Startår: 2014 Delredovisning finns

Åtgärder för bekämpning av rotsjukdomar i jordgubbsodling

Projektansvarig: Sammar Khalil Startår: 2014 Delredovisning finns

Ängsvallsprojektet - Långliggande vallar som blivande slåtterängar?

Projektansvarig: Marina Bengtsson Startår: 2014 Delredovisning finns

Integrerad bekämpning och riskbedömning av åkersnigel i höstraps

Projektansvarig: Ulf Axelson Startår: 2014 Delredovisning finns

Kombinationer av sort och behandlingar mot torrfläcksjuka i potatis samt studier av strobilurin-resistens i Alternaria solani

Projektansvarig: Erland Liljeroth Startår: 2014 Delredovisning finns

Nya metoder för att minska växthusgasavgång från odlade torvjordar

Projektansvarig: Örjan Berglund Startår: 2014 Slutredovisning finns

Strategi för säker ekologisk tomatodling - kombinerad sjukdomskontroll genom gödsling, biofumigering och biologisk bekämpning

Projektansvarig: Anna Mårtensson Startår: 2014 Delredovisning finns

Vilka korn sortblandningar ska man odla?

Projektansvarig: Velemir Ninkovic Startår: 2014 Delredovisning finns
Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping