Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Kemisk bekämpning

Välj gröda och ogräsart nedan. Välj i första hand i kolumnen "Mycket god verkan". Hittas inga preparat där, välj i kolumnen "God verkan".

Det går att välja ”alla grödor” och markera olika ogräsarter. Preparatalternativ visas då oavsett gröda. Det omvända är att välja en gröda men inte kryssa för några ogräsarter. Då visas alla preparatalternativ möjliga i den grödan oavsett ogräsart. Den angivna dosen är rekommenderad normaldos.


Välj gröda
Ogräs
Mycket god verkan
91-100%
God verkan
71-100%
Baldersbrå
Blåklint
Brunskära
Brännässla
Duvvicker
Dån
Etternässla
Flyghavre
Förgätmigej
Gatkamomill
Gråbo
Gullkrage
Harkål
Hundkäx
Hundäxing
Hönsarv
Hönshirs
Jordrök
Kamomill
Korsört
Kråkvicker
Kvickrot
Kålmolke
Kärrgröe
Kärrkavle
Lomme
Luddlosta
Maskros
Måra (-arter i vall)
Nattglim
Nattskatta
Näva
Penningört
Pilört
Plister
Rajgräs
Renkavle
Riddarsporre
Rölleka
Rörflen
Sandlosta
Skatnäva
Skräppa
Sminkrot
Smörblomma
Snärjmåra
Spillpotatis
Spillraps
Spillsäd
Stillfrö (Dillsenap)
Svinmolke
Svinmålla
Syra
Sötväppling
Timotej
Trampört
Tätört
Vallmo
Veronika
Vildpersilja
Vitgröe
Våtarv
Åkerbinda
Åkerfräken
Åkergyllen
Åkerkulla
Åkerkål
Åkermolke
Åkerrättika
Åkersenap
Åkerspergel
Åkertistel
Åkerven
Åkervinda
Åkerviol
Ängsgröe
Baldersbrå
Blåklint
Brunskära
Brännässla
Daggkåpa
Duvvicker
Dån
Etternässla
Flyghavre
Förgätmigej
Gatkamomill
Groblad
Gråbo
Gullkrage
Harkål
Hundkäx
Hundäxing
Hönsarv
Hönshirs
Jordrök
Kamomill
Korsört
Kråkvicker
Kvickrot
Kålmolke
Kärrgröe
Kärrkavle
Lomme
Luddlosta
Maskros
Måra (-arter i vall)
Nattglim
Nattskatta
Näva
Penningört
Pilört
Plister
Rajgräs
Renkavle
Riddarsporre
Rölleka
Rörflen
Sandlosta
Skatnäva
Skräppa
Sminkrot
Smörblomma
Snärjmåra
Spillpotatis
Spillraps
Spillsäd
Stillfrö (Dillsenap)
Stånds
Svinmolke
Svinmålla
Syra
Sötväppling
Timotej
Trampört
Tätört
Vallmo
Veronika
Vildpersilja
Vitgröe
Våtarv
Åkerbinda
Åkerfräken
Åkergyllen
Åkerkulla
Åkerkål
Åkermolke
Åkerrättika
Åkersenap
Åkerspergel
Åkertistel
Åkerven
Åkervinda
Åkerviol
Ängsgröe