Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Åtgärder

Visar Kemisk bekämpning 1 till 10. Totalt hittades 49

     
 
Verksam mot Sandlosta Verkningsgrad

Agil 100 EC/Zetrola i höstoljeväxter, höstbeh, OBS endast höstraps

70 - 90%

Agil 100 EC/Zetrola i höstoljeväxter, vårbeh, OBS endast höstraps

70 - 90%

Agil 100 EC/Zetrola i våroljeväxter, OBS endast vårraps och senap

70 - 90%

Avoxa i höstsäd, vårbeh, ej i höstkorn

70 - 90%

Avoxa i höstsäd, vårbeh, ej i höstkorn

90 - 100%

Broadway + PG26N + Broadway + PG26N i höstsäd, vårbeh, Dubbelbehandling mot sandlosta ej höstkorn

90 - 100%

Broadway + PG26N i höstsäd, vårbeh, ej höstkorn

70 - 90%

Broadway + PG26N i höstsäd, vårbeh, ej höstkorn

70 - 90%

Broadway Star + PG26N + Broadway Star + PG26N i höstsäd, vårbeh, Dubbelbehandling mot sandlosta ej höstkorn

90 - 100%

Broadway Star + PG26N i höstsäd, vårbeh, ej höstkorn

70 - 90%