Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Penningört

 

Förekomst
Ett mycket vanligt övervintrande ogräs i öppen åker, som inte så sällan kan uppträda i första årets vall.
Giftighet
Innehåller sinigrin. Förtärd i större mängd ger den samma sjukdomsbild som löktrav (speciellt symptom är kraftig urinavsöndring) (Stählin, 1957).
Anses t o m kunna förorsaka dödlig förgiftning (Korsmo, 1954).
Ett fall av "hemoglobinuria" (blod i urinen) hos en hel besättning kvigor i staten Washington visade sig bero på stora kvantiteter frömogen penningört i höet. När höet byttes mot ogräsfritt försvann symptomen (Kingsbury, 1964).
Smaklighet
Vid fritt val ratas den (Korsmo, 1954).
Näringsvärde och foderkvalité
Ger löksmak åt mjölk och smör (Hagström, 1750 & Korsmo, 1954 & Stählin, 1957).
Löksmaken i mjölken försvinner inte förrän 7 - 8 timmar efter förtäringen av penningört (Best & al, 1975).
Kan också ge dålig smak åt kött. Om djuren ätit penningört måste de före slakt få penningörtfritt foder 6 - 8 dagar, för att den dåliga smaken skall försvinna ur köttet (Hagström, 1750).


<<- Gå tillbaka