Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Mekanisk bekämpning: Såbäddsberedning (harvning)

Beskrivning
Vid såbäddsberedning vill man att så få ogräsfrön som möjligt lockas att gro. Bearbetningen bör därför inte vara djupare eller intensivare än vad som krävs för att förstöra plantor från redan grodda frön samt ge en god struktur på såbädden. Detta underlättas om man hunnit att höstharva. Sådden bör sedan ske direkt i anslutning till såbäddsberedningen för att grödan ska etableras tidigt och bli konkurrenskraftig mot ogräsen. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala, 1999)