Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Mekanisk bekämpning: Fördröjd sådd (falsk såbädd)

Beskrivning
Fördröjd sådd innebär att man på våren gör en lätt jordbearbetning och sedan väntar någon eller några veckor med att så. Under perioden fram till sådd lockas många ogräsfrön att gro. När sedan en ny jordbearbetning görs i omedelbar anslutning till sådden förstörs de ogräs som har kommit upp. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala, 1999)