Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Mekanisk bekämpning: Vältning

Beskrivning
Vältning innebär att man packar den porösa jorden i såbädden för att få bättre anslutning mellan jord och utsäde. Vältning görs även för att sönderdela kokor, trycka ned stenar, bryta skorpa, pressa ned uppfrysta plantor och för att förhindra vinderosion. Avdunstningsskyddet förbättras eftersom mängden finjord ökar och därmed bevaras fukten bättre. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala, 1999)