Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Mekanisk bekämpning: Ogräsharvning

Beskrivning
Ogräsharvning är en grund bearbetning med en lättharv i växande gröda för bekämpning av fröogräs. Ju mindre ogräsen är desto bättre effekt får man av harvningen. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala, 1999)