Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Mekanisk bekämpning: Blindharvning

Beskrivning
Blindharvning är en grund bearbetning med en lättharv efter sådd men före grödans uppkomst.