Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Mekanisk bekämpning: Radhackning

Beskrivning
Radhackning innebär att ogräsen hackas bort samtidigt som jorden luckras och kvävemineraliseringen stimuleras. Ogräsen bekämpas genom att de täcks med jord, rycks upp eller att rötterna skärs av. Radhackning är skonsammare mot grödan än ogräsharvning. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala, 1999)