Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Mekanisk bekämpning: Borstning

Beskrivning
Borstning i raden är en mekanisk metod där roterande borstar på vertikala axlar förstör ettåriga ogräs mellan plantorna i en radodlad gröda. Ogräsen dödas främst genom att de rycks upp men även genom jordtäckning. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala, 1999)