Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Mekanisk bekämpning: Kupning

Beskrivning
Kupning används främst i potatis vid mekanisk bekämpning av ett- eller fleråriga ogräs. Vid kupning sker en förflyttning av jord och många ogräsplantor täcks med jord eller rycks upp. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala, 1999)