Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Hönshirs

Kemisk bekämpning


 

Artbeskrivning
Sommarannuell ört. Ny art som kan förekomma i majs och andra radodlingsgrödor. Skuggtålig och värmekrävande växt som gror sent.


Latinskt namn:
Echinochloa crus-galli

Visa bilder