Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Kamomill

Kemisk bekämpning

Mekanisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


 

Artbeskrivning
Sommar- och vinterannuell ört. Främst besvärlig i höstgrödor.


Latinskt namn:
Matricaria chamomilla L.

Visa bilder

Virtuella floran