Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Lomme

Förebyggande åtgärder

Kemisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


 

Artbeskrivning
Gror främst på hösten och konkurrerar starkt, speciellt i höstraps.


Latinskt namn:
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.

Visa bilder