Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Plister

Kemisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


 

Artbeskrivning
Skuggtålig (rödplister).

På åkermark är det särskilt ljuset som kan vara den avgörande faktorn för hur konkurrensen utfaller. Detta gynnar skuggtåliga arter (rödplister). (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala 1999)


Latinskt namn:
Lamium L. spp

Visa bilder