Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Snärjmåra

Kemisk bekämpning


 

Artbeskrivning
Skuggtålig.

På åkermark är det särskilt ljuset som kan vara den avgörande faktorn för hur konkurrensen utfaller. Detta gynnar skuggtåliga arter. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala 1999)


Latinskt namn:
Galium aparine

Visa bilder