Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Vallmo

Kemisk bekämpning

Mekanisk bekämpning


 

Artbeskrivning
Huvudsakligen vinterannuell. Vanligast förekommande i höstgrödor i södra Sverige.


Latinskt namn:
Papaver spp

Visa bilder