Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Åkermolke

Kemisk bekämpning

Mekanisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


 

Artbeskrivning
Arten går in i höstvila tidigt varför stubbearbetning på hösten inte påverkar arten nämnvärt.


Latinskt namn:
Sonchus arvensis (fettistel)

Visa bilder