Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Åkertistel

Förebyggande åtgärder

Kemisk bekämpning

Mekanisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


 

Artbeskrivning
Förekommer i hela landet och i alla grödor. Trivs bäst på näringsrika mineraljordar. Perenn med ett djupt och starkt grenigt rotsystem. Sprids och uppförökas med rotutlöpare, men även med frö. Blommar i juli-sept.

Arten går in i höstvila tidigt varför stubbearbetning på hösten inte påverkar arten nämnvärt.


Latinskt namn:
Cirsium arvense (L.) SCOP.

Visa bilder