Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Odört

Mekanisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


 

Artbeskrivning
Tvåårig ört med obehaglig lukt. Mycket giftig.


Latinskt namn:
Conium maculatum L.

Visa bilder

Virtuella floran