Ogräsdatabasen
sjvlogo

ÄngsgröeDiverse uppgifter kemisk bekämpning
Select har effekt på ängsgröe.
Artbeskrivning
Flerårigt gräs med krypande jordstam med underjordiska stamutlöpare.
Latinskt namn
Poa pratensis