Ogräsdatabasen
sjvlogo

Åkerbindapicture:18.50153f511712beea81e41273
Artbeskrivning
Sommaranuell och därför mest förekommande i vårsådda grödor.

Latinskt namn
Fallopia convolvulus