Ogräsdatabasen
sjvlogo

Åkerfräkenpicture:18.50153f511712beea81e41831
Diverse uppgifter kemisk bekämpning
Kan sprutas med MCPA , vilket ger god verkan på årsskotten men dödar inte det kraftiga rotsystemet. Preparat innehållande glyfosat ger viss långtidsverkan. (E.Hallgren, 2002). OBS! Kontrollera preparatens registrerade användningsområde.
Artbeskrivning
Arten går in i höstvila tidigt varför stubbearbetning på hösten inte påverkar arten nämnvärt.
Latinskt namn
Equisetum arvense L.