Ogräsdatabasen
sjvlogo

Åkerkullapicture:18.5dba2cdf14d2c4e6d2fc3c5b
Diverse uppgifter kemisk bekämpning
Bekämpning sker som mot baldersbrå. Matrigon har mycket god verkan (E.Hallgren, 2002). OBS! Kontrollera registrerat användningsområde.
Artbeskrivning
Vinterannuell ört.
Latinskt namn
Anthemis arvensis L.