Ogräsdatabasen
sjvlogo

Åkermolkepicture:18.50153f511712beea81e41835
Artbeskrivning
Arten går in i höstvila tidigt varför stubbearbetning på hösten inte påverkar arten nämnvärt.
Latinskt namn
Sonchus arvensis (fettistel)