Ogräsdatabasen
sjvlogo

Åkertistelpicture:18.50153f511712beea81e4183b
Artbeskrivning
Förekommer i hela landet och i alla grödor. Trivs bäst på näringsrika mineraljordar. Perenn med ett djupt och starkt grenigt rotsystem. Sprids och uppförökas med rotutlöpare, men även med frö. Blommar i juli-sept.

Arten går in i höstvila tidigt varför stubbearbetning på hösten inte påverkar arten nämnvärt.
Latinskt namn
Cirsium arvense (L.) SCOP.