Ogräsdatabasen
sjvlogo

Åkervenpicture:18.50153f511712beea81e413a0
Artbeskrivning
Vinterannuellt gräs. Förekommer främst på lättjord.
Latinskt namn
Apera spica-venti