Ogräsdatabasen
sjvlogo

Åkerviolpicture:18.50153f511712beea81e41449
Artbeskrivning
Sommar- och vinterannuell ört. Förekommer speciellt på lätta jordar.
Latinskt namn
Viola arvensis