Ogräsdatabasen
sjvlogo

Brännässlapicture:18.50153f511712beea81e41271
Artbeskrivning
Flerårig, vandrande ört som gynnas av god kvävetillgång i marken.
Latinskt namn
Urtica dioica L.