Ogräsdatabasen
sjvlogo

Förgätmigejpicture:18.465e4964142dbfe44705288
Artbeskrivning
Vinterannuell ört. Förekommer främst i höstgrödor.
Latinskt namn
Myosotis arvensis