Ogräsdatabasen
sjvlogo

Förgätmigejpicture:18.50153f511712beea81e41670
Artbeskrivning
Vinterannuell ört. Förekommer främst i höstgrödor.
Latinskt namn
Myosotis arvensis