Ogräsdatabasen
sjvlogo

Hönshirspicture:18.789f98e165775faad8d1f8f
Artbeskrivning
Sommarannuell ört. Ny art som kan förekomma i majs och andra radodlingsgrödor. Skuggtålig och värmekrävande växt som gror sent.
Latinskt namn
Echinochloa crus-galli