Ogräsdatabasen
sjvlogo

Hönshirspicture:18.50153f511712beea81e4179e
Artbeskrivning
Sommarannuell ört. Ny art som kan förekomma i majs och andra radodlingsgrödor. Skuggtålig och värmekrävande växt som gror sent.
Latinskt namn
Echinochloa crus-galli