Ogräsdatabasen
sjvlogo

Harkålpicture:18.50153f511712beea81e4148b
Artbeskrivning
Skuggtålig.

På åkermark är det särskilt ljuset som kan vara den avgörande faktorn för hur konkurrensen utfaller. Detta gynnar skuggtåliga arter. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala 1999)
Latinskt namn
Lapsana communis L.