Ogräsdatabasen
sjvlogo

HundäxingDiverse uppgifter kemisk bekämpning
Select har effekt på uppkommen hundäxing.
Artbeskrivning
Flerårigt gräs. Snabbvuxet och tidigt utvecklat gräs.
Latinskt namn
Dactylis glomerata