Ogräsdatabasen
sjvlogo

Jordrökpicture:18.50153f511712beea81e4129f
Artbeskrivning
Sommarannuell ört. Förekommer på kalk- och näringsrika jordar.
Latinskt namn
Fumaria officinalis