Ogräsdatabasen
sjvlogo

Kärrgröepicture:18.50153f511712beea81e417a2
Artbeskrivning
Flerårigt gräs. Förekommer främst på fuktiga marker
Latinskt namn
Poa trivialis L.