Ogräsdatabasen
sjvlogo

Kärrgröepicture:18.6a8d504015f70e4094bacc6c
Artbeskrivning
Flerårigt gräs. Förekommer främst på fuktiga marker
Latinskt namn
Poa trivialis L.