Ogräsdatabasen
sjvlogo

Kärrkavlepicture:18.50153f511712beea81e417a8
Diverse uppgifter kemisk bekämpning
Försvinner vid ökad gödsling, speciellt kväve, eller förbättrade växtbetingelser, t ex ytvattenavledning. Kan bekämpas med Event Super i vete, korn, råg och rågvete. (E.Hallgren, 2002). OBS! Kontrollera preparatens registrerade användningsområde.
Artbeskrivning
Flerårigt gräs. Förekommer på fuktiga marker.
Latinskt namn
Alopecurus geniculatus L.