Ogräsdatabasen
sjvlogo

Korsörtpicture:18.50153f511712beea81e412b4
Artbeskrivning
Sommar- och vinterannuell ört. Giftig men ratas av djuren.
Latinskt namn
Senecio vulgaris L., V. silvaticus L., S. vernalis W. & K. och S. viscosus L.