Ogräsdatabasen
sjvlogo

Kvickrotpicture:18.50153f511712beea81e417a5
Artbeskrivning
Kvickrot har stamutlöpare som huvudsakligen nybildas i det översta matjordsskiktet (< 10 cm). Skuggtålig.

Det grunda utlöparsystemet gör att kvickrot påverkas starkt av jordbearbetning.
På åkermark är det särskilt ljuset som kan vara den avgörande faktorn för hur konkurrensen utfaller. Detta gynnar skuggtåliga arter. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala 1999)
Latinskt namn
Elymus repens (L.) PB, Agropyron repens (L.) PB