Ogräsdatabasen
sjvlogo

Lostapicture:18.465e4964142dbfe447052af
Artbeskrivning
Vinterannuellt gräs som inte bygger upp någon fröbank i marken
Latinskt namn
Bromus spp